Skip to content Skip to footer
Tauvas un Virves

Dažādu veidu piesienamie gali, šotes, falles, cori, brasas, līnes, enkurgali, peldošie gali un dažādi citi gali – tā burāšanā sauc visus striķus.

Katrai virvei ir savs veids un pielietojums. Piesienamos galos vēlams izmantot nedaudz elastīgas, savukārt falles ir tās, kuras iet vertikāli pa mastu (paredzētas buru pacelšanai), tām ir jābūt ļoti izturīgām un tās nedrīkst staipīties.